Nyhedsbrev december 2018

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke de fremmødte 17 medlemmer til generalforsamlingen i oktober. Det er altid dejligt at mødes med interesserede medlemmer. 
Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Formandens beretning blev godkendt, og foreningen har genereret et lille overskud i sæson 2017/18, der lægges til egenkapitalen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger 
Formand: Birgitte Mikkelsen 
Næstformand: Birte Hering Poulsen 
Kasserer: Birte Bentsen 
Sekretær: Tove Straarup 
Bestyrelsesmedlem: Ann Clausen 
Suppleant: Tove Mølgaard 
Suppleant: Anni Roskilde (webredaktør) 
Revisor: Birgit Sørensen 
Revisorsuppleant: Jørgen Skovby Larsen 
Til kalenderen: Efter jul begynder vi igen mandag den 7., tirsdag den 8. og onsdag den 9. januar 
Ingen gymnastik i uge 7 
Sæsonens sidste gymnastiktimer er mandag den 8., tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 
Kirsten Hovmøller vikarierer for Berit Brixen den 9/1, 6/2, 13/3 og 10/4 pga. Berits uddannelse 
Andet nyt: Efter nytår er kontingentet for resten af sæsonen 400 kr. for nye medlemmer ekskl. redondobold. 
Bolden kan bestilles samtidig med tilmelding. Er der ikke plads til alle oplysninger på jeres netbank, sender I oplysningerne til kasserer Birte Bentsen på birtebentsen@icloud.com 
Følg i øvrigt foreningen på Facebook – søg efter Columna Gymnastik Horsens. 


Med venlig hilsen Bestyrelsen