Beretning for sæsonen 2017/18.

Velkommen til den årlige generalforsamling.

Sæson 2017/2018 var en særdeles spændende sæson lige fra starten. Vi havde i sommeren 2017 tilbudt sommergymnastik til en pris af 50 kr for 7 gange. Vores hensigt var at byde Sarah velkommen tilbage efter barsel og så håbe, at der var mange, der havde lyst til at fortsætte hos hende. Det ville også give os mulighed for at tilbyde gymnastik på endnu en ugedag, nemlig tirsdag.

Det gik som vi håbede, vi kunne gennemføre en sæson med 4 hold, 3 hold på Bankagerskolen og et her i Gym House. I alt var der 107 gymnaster i den sæson, hvilket er en stigning på ca 20.

Vi har fortsat forskellige vilkår på de 2 undervisningssteder. Det betyder, at gymnasterne i Gym House tager foreningens redskaber (vaskeklude og elastikker) med hjem, for så at aflevere dem til vask og pudring ved sæsonafslutning, og det fungerer udmærket. Flasker med sand eller ris sørger de selv for. Det har ikke givet problemer (vi har nogle enkelte i reserve). Redondo-bolde anvendes på alle holdene, og de købes af gymnasterne.

Body-bars står på Bankagerskolen og anvendes vist kun i begrænset omfang. De er for tunge at flytte fra den ene skole til den anden, og desuden har vi har ikke opbevaringsmulighed i Gym House.

I den forløbne sæson har der vist kun været en enkelt aflysning, og det var på grund af sygdom. Trods store ihærdighed lykkedes det ikke at skaffe en afløser, så der var travlt med at maile, sende sms og sætte et opslag på døren til Gym House.  Jeg tror, det er første gang i foreningens historie – og der var heller ikke antydning af sure miner fra nogen. Men det viste, at det er hensigtsmæssigt, at vi har medlemmernes mobilnr og mailadresse, og samtidig opfordrer vi alle til at følge vores hjemmeside. 
(Men hvem tænker på at tjekke den, lige inden man tager hjemmefra?)

Ligesom tidligere år har vi et samarbejde med de 2 andre Columna-foreninger i vores omegn (Stouby og Aale). I januar 2018 arrangerede Stouby et kursus med fysioterapeut Kenn Ehler Skytte. Dette blev udbygget i foråret, hvor både instruktører og bestyrelsesmedlemmer var inviteret til at deltage. Det strakte sig over 3 gange, og flere tog imod tilbuddet. Det hedder ”Body Basic” og er en anderledes form for træning end vi er vant til – måske kan man bedst sammenligne det med en form for en mellemting mellem yoga og zoneterapi. Vi bevægede os ikke meget, men hvor kunne vi mærke bagefter, at vi havde været igennem alle muskler. En lille ting jeg kan nævne derfra, er når vi står på gulvet og lade den ene storetå cirkle rundt på gulvet – begge veje.

Som sæsonstart 18/19 havde foreningen i Aale inviteret til en aften, hvor mange instruktører hver forestod nogle øvelser af 5-8 minutters varighed. Aftenen afsluttedes med besøg af en fysioterapeut med speciale i fødder. 
Også det var lærerigt!

Alle vore instruktører er veluddannede og meget pligtopfyldende. Det var derfor en ubehagelig overraskelse, da Annette i foråret meddelte, at hun på grund af sit helbred så sig nødsaget til at stoppe som instruktør, når sæsonen var slut. Det var synd for hende, og et problem for os, for hvordan skulle vi kunne erstatte hende?

Som en gave viste det sig, at Vibeke, der tidligere har undervist i Columna i Stouby, efter nogle års pause igen havde lyst til at være instruktør. Jeg har selv for mange år siden gået til gymnastik hos Vibeke og var ikke et øjeblik i tvivl om, at det ville være et scoop for vores forening at få hende tilknyttet, så vi fortsat kunne tilbyde 4 hold.

Resultatet er, at vi fortsat har 4 veluddannede og veltrænede instruktører, som alle kan forklare øvelserne grundigt, samtidig med at de selv udfører dem – og oven i købet når de også engang imellem rundt og retter lidt på os.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige alle 4 instruktører TAK for jeres måde at arbejde på som instruktører. Tak for at I supplerer hinanden eller skaffer vikar ved ferie eller forfald. 
Vi er MEGET tilfredse med jer og vi er meget glade for jer!! 

Foreningen fortsætter med et rimeligt medlemsgrundlag. Som det fremgik af det sidste Nyhedsbrev er vi 99 medlemmer her i oktober (og vi er endda vokset med yderligere 4 siden (det er 5 mere end sidste år på samme tid).  Vi opslog 4 hold fra sæsonstart, det ene med ny instruktør, så vi tilbyder fortsat gymnastik både mandag, tirsdag og onsdag. 
Den udvikling ser vi meget gerne fortsætte. Og det håber vi, at alle vore medlemmer vil bakke om op.

Kontingentet er uændret fra sidste sæson, men vi indførte sidste sæson en rabatordning for ægtepar og rabat til medlemmer, som fra start tilmelder sig 2 hold.

Efter sæsonstart har vi desuden i vores nyhedsbrev skrevet, at det er muligt at komme 2 gange på en uge, hvis man har lyst til at prøve en af de andre instruktører. Vi har i år en god økonomi, og desuden betyder det meget for foreningen at have 4 hold.

Dette tilbud kunne måske være med til at fastholde medlemstallet.

Man kan dog ikke ”besøge” onsdagsholdet, da dette hold selv fylder salen ud.

Vi gentog i år som start på sæsonen at annoncere på kommunens pyloner, reklamesøjlerne ved indkørsel til byen (fx Oddervej, Hattingvej). Det var i uge 35. Prisen på denne annoncering kan fint konkurrere med prisen på en annonce i avisen, hvilket vi tidligere har gjort. Og til gengæld strakte den sig over en hel uge. Desuden lægger vi programmer over alt hvor vi kan komme til det (biblioteket, Sundhedshuset, lægehuse, frisører etc,).

Men det vigtigste er, at vore medlemmer fortæller til venner og bekendte, hvor god vores gymnastik er, så vi fortsat kan have et stabilt medlemsgrundlag.

Til slut en tak til de fremmødte og til hele bestyrelsen for et godt samarbejde.

Horsens, den 31. oktober 2018 

Birgitte Mikkelsen

Formand