Nyhedsbrev oktober 2018

Så er vi i gang med sæson 2018/19, hvor vi har den store glæde at have i alt 99 medlemmer fordelt på 4 hold med hver sin instruktør! 

Hold 1 – Multisalen Bankager 16 gymnaster 
Hold 2 – Multisalen Bankager 14 gymnaster 
Hold 3 – Multisalen Bankager 11 gymnaster 
Hold 4 – Gym House, Langmarksvej 58 gymnaster 

Vi kan i denne sæson tilbyde, at man kan deltage på et andet hold, hvis man er forhindret i at komme på sit eget.
 NB! Dog ikke på onsdagsholdet!  Desuden er det forsøgsvis i denne sæson muligt at deltage på mere end et hold for samme pris, idet vi tilbyder alle gymnaster en lektion mere om ugen. Det er kun muligt at få den ekstra lektion på mandags- og/eller tirsdagsholdene, idet der er lukket for yderligere tilgang på onsdagsholdet på grund af pladsmangel. Columnas medlemskab af Sport Horsens giver mulighed for at bruge Idrætsklinikken, der har åben hver mandag fra kl. 15.30-17.00. Der skal dog bestilles tid inden konsultationen. Se i øvrigt www.sporthorsens.dk. 

Til kalenderen 

På onsdagsholdet vikarierer Kirsten Houmøller den 10/10, 7/11 og 5/12, da Berit er på efteruddannelse 
Ingen gymnastik i uge 42  
Sidste gang før jul er mandag den 10., tirsdag den 11. og onsdag den 12. december 
Start efter juleferien er mandag den 7., tirsdag den 8. og onsdag den 9. januar 2019 

Nyhed! 

Columnas medlemmer har via Sport Horsens fået invitation fra Sinnerup, Jessensgade 7, Horsens, om at besøge deres forretning for julegaveindkøb den 6. og 8. november 2018 mellem kl. 18:30 og 21:30. Tilmelding nødvendig. Se vedhæftede filer. 

Indkaldelse til generalforsamling 2018 

Generalforsamling afholdes onsdag den 31. oktober 2018 kl. 18:00 i Gym House, Langmarksvej (umiddelbart efter gymnastik på hold 4). 

Alle medlemmer er velkomne. Vi håber på stort fremmøde, så I kan høre, hvad vi laver, og vi kan få input fra jer. 

Columna serverer et let traktement bestående af drikkevarer og brød med pålæg, og modtager meget gerne forhåndstilmelding, hvis det er muligt. Alle er dog velkomne –også uden tilmelding. 

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren 4. Indkomne forslag (afleveres til et bestyrelsesmedlem skriftligt 8 dage før) 5. Valg af bestyrelse: På valg er Birgitte Mikkelsen (modtager ikke genvalg), Ann Clausen og Anni Roskilde 6. Valg af suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 

Med venlig hilsen Bestyrelsen