Nyhedsbrev Aale-Hjortsvang 2022Aale-Hjortsvang
Nyhedsbrev okt. 2022
Fra foreningen 
Vi er godt i gang med gymnastikken, og glæder os over at så mange kommer til gymnastikken hver torsdag. 
Alle gymnaster arbejder hver især med at holde bevægeapparatet nogenlunde intakt, og vi opfordrer til, at man tager hensyn til sin egen formåen, og kun gør hvad kroppen kan klare. 
Vi har en dygtig afløser i Randi, når Kirsten er forhindret, hvilket vi sætter stor pris på. 
Hjælpeinstruktør (også Randi), vil starte op med at vejlede igen. Hun vil tage hensyn til gymnasternes ønske om hjælp og også holde behørig afstand til den enkelte. Husk at du altid kan bede om hjælp, til at udføre øvelserne korrekt. 

Generalforsamling 
Vi har afholdt generalforsamling d. 6. okt. – en lille sluttet flok hyggede sig med det formelle og lidt godt til ganen. Beretning og regnskab blev godkendt. Regnskabet dog med et større underskud, men det var som forventet, da vi jo havde haft en kontingentbetaling på kun 100 kr. dette år på grund af de mange corona aflysninger året før. 
Birte Røjgård ønskede ikke genvalg, og hun blev takket for sit arbejde i bestyrelsen gennem flere år. Heldigvis viste der sig interesse for at være en del af bestyrelsen og vi ønsker Anette Bergstrøm velkommen i bestyrelsen. 
Formand
Kirsten Kristensen
Næstformand
Tove Vonsild
Kasserer
Betty Ellebæk 
Sekretær
Helle Hudecek 
Bestyrelsesmedlem
Anette Bergstøm
Suppleant
Anita Sofie Broch
Revisor
Vita Jokumsen
Revisor suppleant
Diana Nielsen
Praktiske oplysninger 
Som det er blevet efter sæsonstart har vi nu gymnastik fra kl. 18.05 -19.00 
Torsdag d. 17. nov. er der skolefest og vi må desværre aflyse gymnastikken 
Juleafslutningen d. 15. dec. med hygge og en bid brød glæder vi os til. 
1.gang efter nytår er 5. jan. 2023 
Der er ingen gymnastik i vinterferien