Nyhedsbrev Aale-Hjortsvang Nov 2021

Aale-Hjortsvang Nyhedsbrev Nov. 2021. 

Fra foreningen. 
Vi er godt i gang med gymnastikken, og glæder os over at medlemstallet stadig er stigende, vi har nu 35 betalende medlemmer. 
Alle gymnaster arbejder hver især med at holde bevægeapparatet nogenlunde intakt, og vi opfordrer til, at man tager hensyn til sin egen formåen, og kun gør hvad  kroppen kan klare. 
Vi har en dygtig afløser i Randi, når Kirsten er forhindret, hvilket vi sætter stor pris på. 
Hjælpeinstruktør (også Randi), vil starte op med at vejlede igen. Hun vil tage hensyn til gymnasternes ønske om hjælp og også holde behørig afstand til den enkelte. 
Vi optager gerne nye gymnaster på holdet efter jul, så hvis I kender nogen der gerne vil med, så tag dem med. 

Generalforsamling 
Vi har afholdt generalforsamling d. 7. okt. – en lille sluttet flok hyggede sig med det formelle og lidt godt til ganen. Der blev leveret et flot regnskab for 2020/2021 og budgettet blev fremlagt med underskud. – Det skyldes, at vi besluttede før sæsonstart, at alle medlemmer fra sidste sæson kun skal betale 100kr for at deltage denne sæson. Det syntes vi er rimeligt, da der som bekendt var aflyst det meste af sidste sæson. 
Alle der var på valg ønskede genvalg, det er dejligt at fortsætte arbejdet i foreningen med fuld opbakning. 

Formand Kirsten Kristensen 
Næstformand Tove Vonsild 
Kasserer Betty Ellebæk 
Sekretær Helle Hudecek, Birte Røjgård 
Suppleant Christian Haldrup 
Revisor Vita Jokumsen 
Revisor suppleant Mie Hall

Praktiske oplysninger 
Torsdag d. 11. nov. er der alligevel gymnastik, da skolefesten i stedet er flyttet til d. 18 nov. 

Så bemærk at der er aflyst d. 18. nov. 
Juleafslutningen d. 16. dec. med hygge og en bid brød glæder vi os til. 
1.gang efter nytår er 6. jan. 2022 
Der er ingen gymnastik i vinterferien