Nyhedsbrev nov. 19

Aale-Hjortsvang 

Fra foreningen 

Vi er godt i gang med gymnastikken under Kirstens kyndige instruktion og vejledning. Vi arbejder hver især med at holde bevægeapparatet nogenlunde intakt, og der opfordres til at man tager hensyn til sin egen formåen, og kun gør hvad kroppen kan klare.

Medlemstallet er lidt opadgående i år, og det er dejligt at være flere på holdet.

Vi vil, som vi har gjort de seneste år optage nye gymnaster på holdet efter nytår, til 350 kr. for resten af sæsonen.

Så kender I nogen der har lyst at være med, så spred gerne dette tilbud, vi vil altid gerne være flere.

Generalforsamling

Vi har afholdt generalforsamling d. 3. okt. – en lille sluttet flok hyggede sig med det formelle og lidt godt til ganen.

Jette og Else Marie var på valg og begge ønskede ikke genvalg. Vi takker dem for deres indsats i foreningen og er glade for, at de begge fortsætter på holdet.

Nyvalgt er Betty Ellebæk og Kirsten Kristensen. Betty var vores første formand og er nu tilbage i bestyrelsen, dejligt.-

Velkommen til begge to.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand Tove Vonsild
Næstformand Kirsten Kristensen
Kasserer Betty Ellebæk
Sekretær Helle Hudecek
Bestyrelsesmedlem Birte Røjgård
Suppleant Bente Renaldi
Revisor Vita Jokumsen
Revisor suppleant Mie Hall


Praktiske oplysninger

Torsdag d. 14. nov. er der ingen gymnastik – der er skolefest

Torsdag d. 19. dec. er der juleafslutning med et lille let traktement efter gymnastikken.

Hyggelige indslag er meget velkomne.

1.gang efter nytår er 9. jan. 2020

Der er ingen gymnastik i vinterferien