Hornsyld Bestyrelse

Formand
Lotte Krogsgaard
tlf. 60315394
Næstformand
Bettina Jensen
Kasserer
Lone Ørnsholt

Mail
Sociale medier
Annabel H.
Bækkegaard
tlf. 29729614
Sekretær:
Helle Kühnel Nielsen
tlf. 42722959

Suppleant:
Anitta Krog Jensen
Suppleant:
Ellen-Magrethe Kattrup
Revisor:
Tina Rasmussen Therkelsen