Aale/Hjortsvang Bestyrelse

Formand
Kirsten Kristensen
Tlf. 2087 0230
Kasserer
Betty Ellebæk
Tlf. 2872 0463
Sekretær
Helle Hudecek
Tlf. 2567 0002
Næstformand
Tove Vonsild
Tlf. 7567 6191
Mobil. 5153 4078
Bestyrelsesmedlem
Anette Bergstøm 

Suppleant:
Randi Sørensen
Revisor:
Diana Nielsen
Revisorsuppleant:
Hans Chr. Hovmøller